Liselund Rangers

Liselund Fontænen tog i 2023 initiativ til at stifte Foreningen Liselund Rangers.
Det er åbenlyst i tiden, at et betydeligt antal skolebørn savner anerkendelse og fællesskab.
I fængselsgården ved det gamle rådhus har Major Thomas oprettet base camp for rangers.
Rangers vil gerne tjene lommepenge ved at deltage i praktisk arbejde. I 2023 har rangers hjulpet Handelsstandsforeningen, Folkemøde Møn, Æblernes dag og Møn Biosfære.

Liselund Fontænen - Storegade 39, 4780 Stege - tlf. 26 16 89 93 - e-mail: stst@liselundfontaenen.dk