Skolen for livet

Skolen for Livet er en friskole på Møn, som bygger på bæredygtighed.

Liselund Fontænen har i 2017 indledt et samarbejde med skolen omkring grund og bygninger. Ved Liselund Fontænens køb af ejendommen Kostervej 26, Ejerslykke, er der mulighed for at skabe bedre rammer og mere plads til skolen, som samtidig kommer til at ligge tættere på Stege.

www.skolenforlivet.nu

Liselund Fontænen - Storegade 39, 4780 Stege - tlf. 26 16 89 93 - e-mail: stst@liselundfontaenen.dk